Donaties

Ik fotografeer uit liefde voor de sport en de sporters. Ik vind dat iedereen in staat moet zijn een aandenken te hebben van zijn/haar mooiste sportmomenten.
Niet iedereen heeft geld om foto's te kopen. Velen kunnen de kosten voor lessen, trainingen, kleding en wedstrijden net opbrengen. Daarom stel ik mijn foto's gratis ter beschikking. Ik wil dit zo blijven doen. Niemand hoeft zich verplicht te voelen mij voor de foto's te betalen.

Helaas is fotograferen voor mij niet gratis. Ook ik heb reiskosten, ik moet entree betalen, en ik geef veel geld uit aan foto-apparatuur. Alles om de sporters zo mooi mogelijk vast te leggen.

Ben je scholier of student, of heb je het anderszins niet breed, dan hoef ik je geld niet. Geef je geld dan liever uit aan extra trainingen en lessen, zodat je de volgende keer nog mooier op de foto staat.
Ben je één van de gelukkigen die wel wat geld kan missen, dan stel ik een donatie zeer op prijs. Elke gift, hoe klein ook, is voor mij een motivatie om door te gaan met fotograferen, en helpt mij met het bekostigen van deze hobby.

Doneren kan op twee manieren:
  • via een bankoverschijving, naar IBAN-nummer NL81ABNA0475040694 t.n.v. B. Wagenmakers te Lelystad
  • via paypal


For foreign visitors

I make photos because I love the sport and the athletes. I believe everyone should be able to have a reminder of his/her best moments of sports.
Not everyone can afford to buy photos. Many are just able to pay for lessons, training sessions, clothing and competitions. That's why I give away my photos for free. I want to keep it this way. Nobody should feel obliged to pay me for the photos.

Sadly, photography isn't free of costs, not even for me. I make travel expenses, I have to pay entrance fees, and I spend a lot on camera equipment. All to make the best possible images of the athletes I can.

If you're a student or otherwise not loaded, I don't want your money. Please spend your money on extra lessons and training sessions, to be in an even better pose next time I take your picture.
If you're one of the fortunate people who can spend some money, I appreciate a donation. Every donation, no matter how small, keeps me motivated to continue photographing, and helps me to pay for this hobby.

You can make a donation by:
  • wire transfer, to bank account 47.50.40.694 of B. Wagenmakers, Lelystad, The Netherlands ( IBAN: NL81ABNA0475040694, BIC: ABNANL2A )
  • paypal